Великият шамбелан на българския Двор

Ако не сте чели „Български дневници” от граф Робер дьо Бурбулон  В един разказ, в един текст, в една книга важните неща са две: обективната стойност на фактите, които се излагат (независимо дали наративът е документален или фикционален), и личността на този, който ги излага, неговата гледна точка, неговата оценка, оформена от културата и възгледите му. Един текст е интересен не само с това, за което разказва, но и с това кой го разказва. „Български дневници” е 25-годишна хроника на отношенията между един френски аристократ, един монарх, една страна и един народ. Сборник от писма, които граф Робер дьо...

Read More