1. Колко ще струва „Южен поток“ и кой ще плати сметката? Предпроектното проучване за българската отсечка все още не е готово, а вече се говори за фантастичните 3 млрд. евро. Само преди две години коментираната сума беше в пъти по-ниска. Въпросът е фундаментален, защото колкото по-скъпа е тръбата през България, толкова повече години страната ни няма да получава транзитни такси.

2. Още по-конкретно – каква ще е цената на километър от българската отсечка на „Южен поток“ и колко километра ще е дълго трасето?

3. В тази връзка вярно ли е, че при строителството на друг подобен проект („Северен поток“) се е оказало, че например неруски компании строят газова инфраструктура два пъти по-евтино от руски?

4. Какви ще са приходите за страната ни от транзитни такси? Как така беше „изчислено“, че точно до 2030г. не би трябвало да получаваме транзитни такси? Напомняме, че сега България получава 1,73 долара за пренос на 1000 куб.м. на всеки 100 км., а миналата година приходите за страната ни са в размер на над 312 млн. лв.

5. Колко процента от досегашните приходи от транзитни такси ще изгуби България? Към момента ежегодно транзитираме за Турция, Гърция и Македония ок. 17-18 млрд. куб.м. газ. За Турция – ок. 14, за Гърция ок. 3 и минимални количества за Република Македония. Вярно ли е, че правителството ни вече е договорило клаузи, заради които неизползваеми ще станат около 90 км. и една компресорна станция от сегашната ни мрежа, които са изплатени и оттук насетне могат да работят само на печалба? Вярно ли е, че поради тази причина България в лицето на държавната компания „Булгартрансгаз” ще отчита пропуснати ползи за около 30 млн. долара годишно?

6. В тази връзка – ще получи ли страната ни компенсации за пропуснатите ползи? И дали в крайна сметка някой мисли за съдбата на „Булгартрансгаз“ – дружество, което е 100% държавна собственост и редовно изплаща дивиденти в полза на бюджета.

7. Как точо е определен срокът от 15 години, който всъщност представлява срок за възвращаемост на инвестицията. Тук калкулирани ли са лихвите и какъв е всъщност техният размер? Калкулирана ли е инфлацията и коя всъщност – тази в Русия, средната за ЕС или пък тази в България?

8. Може ли да гарантирате спазване на добрите корпоративни практики от проектната компания, коя ще притежава и управлява българската отсечка на „Южен поток“? Все пак 50% от собствеността на компанията е българска.

9. А може ли да гарантирате, че няма да има привилегировани участници в проекта, скандални обезщетения на „избрани“ собственици на имоти по трасето или пък насочване на доставки, строителни и проектни работи – всичко това към лица, които са част от новите „обръчи“ на новия „разпределител на порциите“.

10. И защо в крайна сметка за проекта „Южен поток“ приемаме руско финансиране при положение, че отказахме същото за проекта „Белене“? Каква е логиката тук?

11. Договорена ли е клауза „Доставяш или плащаш”? Това означава, че транзитни такси се дължат дори, когато доставчикът не е успял да достави обещаните от него количества синьо гориво. Подобна клауза е фундаментална, защото внася прогнозируемост относно бъдещите парични потоци и изплащането на инвестицията. Т.е. транзитни такси ще трябва да бъдат плащани дори при неспазване на ангажимента на доставчика за съответните количества.

12. В тази връзка – какви са планираните за транзитиране количества природен газ по години? Въобще съществува ли такъв план?

13. По нататък – ще бъде ли гарантиран достъпът на трети страни до тръбата? Това важи включително за хипотеза, при която бъде открит природен газ в Черно море. Т.е. ще може ли този газ също да бъде транспортиран по „Южен поток“, за да се избегнат допълнителните гигантски и отнемащи много време инвестиции в успоредни дублиращи газопроводи. В крайна сметка достъпът на трети страни означава конкуренция, т.е. липса на монопол!

14. И в тази връзка – получила ли е България от Европейската комисия дерогация, т.е. изключение от прилагане на принципа за достъп на трети страни до инфраструктурата на „Южен поток“?

15. Пак по този въпрос – няма ли потенциални трети страни също да се окажат обвързани с „Газпром“, което окончателно да убие конкуренцията при газовите доставки за български потребители?

16. Определено ли е трасето на българската отсечка от тръбата? Вече знае ли се къде точно ще минава трасето през територията на страната ни?

17. Ориентировъчната цена, подхвърляна от официални лица в публичното пространство, включва ли разклонения на тръбата и до Сърбия, и до Гърция? А това цената само на първата тръба ли е или и на други успоредни тръби, които ще са част от „Южен поток“?

18. Избрани ли са вече „правилните“ изпълнители, които да изградят българската отсечка от „Южен поток“? В чии ръце ще отиде колосалната за българските условия сума от 3 млрд. евро? Доколкото познаваме сегашните управляващи, всичко вече е спазарено. Излиза, че Южен поток може да се окаже добра възможност за „Газпром“ да вложи нашите неосъществени приходи от транзитни такси в собствен проект.

19. В тази връзка – как може да се обещава стартиране изграждането на българската отсечка от тръбата, когато и предпроектното проучване не е готово, липсва ОВОС, не е провеждан конкурс за избор на изпълнител и въобще липсват всякакви подготвителни действия?

20. Защо всичко около проекта е обвито в такава тайнственост? Сякаш не става дума за нещо, което ще обвърже България за десетилетия напред.