„Петте кьошета“ е сайт за коментари и анализи предимно в областта на политиката, обществото и културата. Съдържа и дайджест от интересни материали от други медии. Специалното на тази част е редакторския филтър, който има открити консервативни пристрастия. От 2018 година, главен редактор на Петте кьошета е Тончо Краевски.

Сайтът застава зад трите трите стълба на съвременния консерватизъм – християнство, патриотизъм и капитализъм. Намираме, че патриотизмът без християнство се изражда в зло, а капитализмът без патриотизъм – също. Вярваме, че традициите са най-важното нещо чрез което хората живеят и че ако не сме в добри отношения със своето минало, не можем да направим нито крачка напред в бъдещето.

Целите, които си поставяме, са скромни, но обществено отговорни – да даваме на неинформираните информация и на мислещите – теми за размисъл. От нас може да очаквате статии, интервюта и видео от България и чужбина, които случайно или нарочно ще убегнат на мейнстрийма. Вярваме, че свобода има само в истината и няма да се страхуваме да влизаме в дълбоки води, за да я намерим. Надяваме вие също да не се боите – затова очакваме вашите реакции и коментари.

…. и благодарим!